توصیه نامه

Recommendation letter

توصیه نامه معمولا به توصیه استاد و یا مدیر به منظور معرفی نقاط قوت، ضعف و یا به عبارتی دیگر توصیه حمایتی از متقاضی در راستای اخذ پذیرش تحصیلی و یا یک موقعیت کاری اطلاق می شود. معمولا وقتی سخن از توصیه نامه به میان می آید، بیشتر جنبه استاد و دانشجو در ذهن نقش می بندد.
توصیه نامه یا می تواند شخصا توسط اساتید قبلی دانشجو نوشته شود و یا اینکه بصورت پر کردن فرم هایی که از سوی دانشگاه در اختیار استاد قرار می گیرد تکمیل و ارسال شود.
عموما دانشگاه های خارجی، درخواست توصیه نامه را، از طریق فرم آنلاین می نمایند. بدین صورت که متقاضی می بایست مشخصات اساتید خود را که برای توصیه نامه در نظر گرفته است را در اختیار دانشگاه قرار دهد سپس دانشگاه بصورت آنلاین با اساتید مکاتبه نموده و فرم آنلاین توصیه نامه را در اختیارشان قرار می دهد.
در فرم توصیه نامه معمولا سئوالاتی در ارتباط با قدرت خلاقیت و یا قابلیت کار گروهی دانشجو مطرح شده است. این نوع سئوالات را افرادی می توانند پاسخ دهند که دانشجو تحت نظرشان در یک گروه تحقیقاتی و یا یک پروژه فعالیت نموده است و کار او را در آن گروه ارزیابی کرده باشند.
معمولا اساتید فقط به دانشجویانی توصیه نامه ارائه می دهند که در پروژهای تحقیقاتی تحت نظرشان فعالیت کرده باشند.
بهتر از قبل با اساتیدتان درباره دانشگاه و رشته که می خواهید پذیرش اخذ نمائید گفتگو کنید و ایشان را دقیقا از موارد مذکور اگاه سازید چرا عدم دقت در ارسال محتوای توصیه نامه نهایتا به ضرر شما خواهد بود. حتما در صورت گذشت زمان از فارغ التحصیلی تان خاطرات گذشته را برای استاد بازگو کنید تا استاد با اطلاع بیشتری نسبت به ارسال توصیه نامه اقدام کند.

دیدگاه خود را بیان کنید.

شما به عنوان میهمان ثبت دیدگاه می کنید.