تحصیل در ایالت ویرجینیای غربی

ویرجینیای غربی ( West Virginia) ایالتی است در شرق آمریکا و یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا به‌شمار می‌رود. پایتخت و شهر مهم آن چارلستون است ویرجینیای غربی در سطح ایالتی وسیعاً در سیطرهٔ حزب دمکرات است که فرمانداری، هر دو کرسی سنا و هر دو مجلس قانونگذاری را در اختیار دارند. این میراثی از سنت بسیار قوی عضویت در اتحادیه‌های صنفی در این ایالت است. به هر روی، از ۲۰۰۰ جمهوریخواهان در انتخابات‌های ملی خوب ظاهر شده‌اند. آنان در حال حاضر دو کرسی از سه کرسی این ایالت در مجلس نمایندگان را در اختیار دارند
مسیحیان انجیلی ۵۲ درصد از رای دهندگان ایالت را در ۲۰۰۸ تشکیل می‌دادند. نظرسنجی ای در ۲۰۰۵ نشان داد ۵۳ درصد رای دهندگان حامی حیات، هستند که در سطح ملی هفتمین ایالت است..

دانشگاه ویرجینیای غربی

West virginia university

دانشگاه ویرجینیای غربی یک دانشگاه عمومی در شهر مورگان تاون ایالت ویرجینیای غربی آمریکا است که در سال 1867 تاسیس شده است. این دانشگاه در مقاطع کارشناسی با 191 رشته...
  • بازدیدها 2064