تحصیل در ایالت نیوهمپشایر

( New Hampshire) ایالتی است در شمال شرقی آمریکا و از ایالتهای نیوانگلند به شمار می‌رود. نام این ایالت برگرفته از نام شهرستان انگلیسی همپشایر است. این ایالت در جنوب با ماساچوست، در غرب با ورمونت، در شرق با مین و اقیانوس اطلس و در شمال با استان کانادایی کبک مرز مشترک دارد.
این ایالت از اولین مستعمرات بریتانیایی آمریکای شمالی بود که برای تشکیل دولت مستقل از استعمار بریتانیا به پا خواست. اگرچه در آن زمان یعنی ژوئن ۱۷۷۶، به وضوح این موضوع را اعلام نکرد اما در نهایت جزء سیزده ایالتی شد که کشور مستقل ایالات متحده را بنیان‌گزاری کردند.
 در ژوئن ۱۷۸۸ نیوهمپشایر نهمین ایالتی بود که قانون اساسی ایالات متحده را به تصویب رساند و آن را اجرا کرد. نیوهمپشایر اولین ایالت در آمریکا است که برای خود قانون اساسی نوشت. همچنین این ایالت نه در سطح ایالتی و نه در سطوح پایین تر نه مالیات فروش دارد و نه مالیات بر در آمدهای شخصی که البته سودهای سهام از این قائله مستثنی هستند.

دانشگاه نیو همپشر

University of New Hampshire

دانشگاه نیو همپشر یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر سن آنتونیو در ایالت دورهام آمریکا واقع است. این دانشگاه در سال 1866 تاسیس شد.برنامه های تحصیلی و فعالیت های دانشکده...
  • بازدیدها 1775