تحصیل در انگلستان

  تحصیل در انگلستان از دیر باز همواره خواستگاه تمام کسانی بوده است که از سراسر دنیا به دنبال تحصیل در دانشگاههایی هستند که از استانداردهای کیفی بالایی برخوردار باشند.
  تحصیل به زبان انگلیسی زبانی که به بیش از 100 کشور دنیا صحبت می شود و همچنین امکان یادگیری این زبان قبل از ورود به دانشگاه در خاک انگلستان از دیگر عواملی است که تحصیل در انگلستان را نسبت به سایر کشورهای اروپایی در الویت قرار داده است.

  از دیگرمزایای تحصیل در انگلستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • اخذ پذیرش دانشجویان خارجی بدون آزمون وروردی
  • اعتبار جهانی مدارک بریتانیا در دنیا
  • مدت زمان تحصیل کمتر نسبت به سایر کشورها در مقاطع مختلف
  • سهولت اخذ ویزای دانشجویی انگلستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی
  • قابلیت تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار پس از تحصیل

  اخبار تحصیلی انگلستان

  پذیرش های مشروط انگلستان