• خانه

تحصیلات رایگان در آمریکا

تحصیل برای کسانی که در آمریکا گرین کارت (Green Card) دارند از نظر هزینه متفاوت است و تسهیلات بیشتری برای دریافت کمک هزینه های تحصیلی وجود دارد ولی برای کسانی که برای پذیرش تحصیلی اقدام کرده اند و خواستار  کمک هزینه تحصیلی می باشند شرایطی را در بر دارد که شامل معدل خوب مقطع لیسانس یا فوق لیسانس، داشتن نمره حد نصاب از امتحانات زبان( تافل، آیلتس و نمره  GRE  و یا GMAT برای دانشگاههای آمریکا در اکثر رشته ها)، رزومه خوب، مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی و ...می باشد.

برای گرفتن بورسیه(Scholarship) یا کمک های مالی بایستی چند ماه قبل از درخواست برای دانشگاه اقدام کرده تا بتوانید به موقع اقدام نمایید. بهترین منبع گرفتن تهیه این بودجه خود دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است که قرار است در آن ادامه تحصیل بدهید. تأمین بودجه تحصیلی برای دانشجویان آمریکا در مقطع فوق لیسانس و دکترا بیشتر است. روش های مختلف برای دریافت این کمک هزینه ها عبارتند از:

بورس های تحصیلی (Fellowship  و یا  Scholarship) :

بورسهای تحصیلی عموما از طرف دانشكده ها یا شرکتها و موسسات خارج از دانشگاه به دانشجویان مستعد داده می شود و مزیت آن این است که بر خلاف کمک هزینه های تحصیلی شما مجبور به کار کردن نیستید. برای گرفتن بورسیه نیز نیاز به یک سابقه علمی خوب، معدل عالی، نمره آزمون های استاندارد بالا و توصیه نامه های اساتید شناخته شده دارید. پس از بررسی مدارک و شرایط لازم در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کسب موفقیت می توانید بدون دغدغه در دانشگاه تحصیل نمایید. به طور کلی در گرفتن بورسیه ارتباطات، تجربه کار تحقیقاتی، مقالات، معدل، اساتید معرف بسیار تاثیر گذار است.

دستیار استاد (  Teacher Asistantیا T.A):

T.A یا Teachaer Asistant کسی می باشد که توسط یك استاد برای تدریس یك دوره انتخاب می شود، که وظایف مختلفی و متنوعی از جمله نمره دادن و كمك به دانشجویان، اداره جلسات(بسته به توانایی وی در تسلط زبان انگلیسی و نحوه تدریس)  و تصحیح اوراق و غیره را دارا می باشد، به طور کلی مسئولیتهای T.A بر اساس نظر استادی می باشد که وی با او همکاری دارد.

دستیار تحقیقات ( Research Asistant یا R.A):

R.A یا Research Asistant کسی است که با استادی در زمینه پروژه تحقیقاتی همکاری می نماید و بدین صورت است که قسمتی از بودجه این طرح که در اختیار استاد می باشد به R.A تعلق می گیرد. بهترین گزینه برای استفاده از این موقعیت بالا بردن تخصص خود و تماس مستقیم با استاد مربوطه و جلب نظر وی می باشد.