لغو تراول بن و محدودیت های مهاجرتی برای ایرانیان

محدودیت های مسافرتی و مهاجرتی بر اتباع کشورهای مسلمان موسوم به تراول بن (Travel Ban) لغو شد. جو بایدن 46مین رئیس جمهور آمریکا همزمان با اولین حضور خود در کاخ سفید، طی یک فرمان اجرایی، محدودیت های سفر ناشی از تراول بن را لغو کرد. بر اساس این فرمان که در روز چهارشنبه 20 ژانویه 2021 توسط پرزیدنت بایدن صادر شد کلیه محدودیت های تراول بن که بر شهروندان برخی از کشورها مسلمان از جمله ایران اعمال شده بود متوقف شد.