بازار کار و درآمد رشته مهندسی عمران آمریکا

بسیاری از مهندسین عمران به عنوان ناظرین ساخت و ساز در پروژه های ساختمانی مشغول به فعالیت می باشند. طبق آخرین آمار، بیش از 262 هزار مهندس عمران در کشور آمریکا شاغل بودند. بسیاری از مهندسین عمران در کشور آمریکا یا به استخدام دولت درآمده اند و یا به نحوی در پروژه های دولتی فدرال و یا ایالتی مشغول به کارند.

برخی از وظایف مهندسین عمران بدین شرح می باشد:
  • تحلیل گزارشها، نقشه ها و داده ها جهت برنامه ریزی پروژه ها
  • تخمین هزینه های ساخت، در نظر گرفتن قوانین دولتی و خطرات احتمالی محیطی در برنامه ریزی پروژه
  • آزمایش خاک برای تعیین استقامت فونداسیون
  • آزمایش مصالح مانند بتون به هدف استفاده های خاص
  • استفاده از نرم افزارهای طراحی در برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل و هیدرولیک
میانگین درآمد سالانه مهندسین عمران طبق آخرین آمار، 77.560 دلار است درحالیکه مهندسین ارشد رشته ی مهندسی عمران به طور میانگین، سالانه 119.320 دلار درآمد دارند. بیشترین درآمدها مریوط به مشاغل دولتی می باشد. نرخ رشد اشتغال در رشته ی مهندسی عمران در آمریکا در بازه ی زمانی سالهای 2010-2020، 19 درصد خواهد بود.