بازار کار و درآمد رشته زمین شناسی آمریکا

برخی از وظایف زمین شناسان:
  • برنامه ریزی و هدایت مطالعات میدانی
  • جمع آوری نمونه از میدانها و انجام بررسی
  • آنالیز عکسها و داده های حاصل از حفاری
  • تخمین محل و اندازه ی منابع طبیعی بر اساس داده های به دست آمده
  • تهیه ی نقشه های زمین شناسی
  • تهیه ی گزارش بر اساس داده ها متناسب با درخواست کارفرما
بیش از 33 هزار شغل در کشور آمریکا به زمین شناسان تعلق دارد. 22 درصد زمین شناسان در زمینه ی مهندسی زمین و 19 درصد آنها در زمینه ی استخراج نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند. ایالت تگزاز یکی از مهمترین مناطق کاری زمین شناسان در آمریکاست به طوری که از هر 10 زمین شناس، 3 نفر آز آنها در ایالت تگزار موفق به کاریابی می شوند. این مسئله به علت اهمیت صنعت نفت و گاز در این ایالت است.
داشتن مدرک کارشناسی اغلب برای ورود به بازار کار کافیست. زمین شناسانی که در زمینه ی کامپیوتر، مدلسازی، آنالیز داده و نقشه برداری دیجیتال مهارت دارند در زمینه ی کاریابی موفق تر خواهند بود. میانگین درآمد سالانه ی زمین شناسان طبق آخرین آمار اداره آمار آمریکا 82.500 دلار و میانگین بالاترین درآمدهای رشته ی زمین شناسی 160.910 دلار می باشد. بیشترین درآمدها در رشته ی زمین شناسی مربوط به زمین شناسانی است که در زمینه ی استخراج نفت و گاز فعالیت می نمایند. نرخ رشد اشتغال در بازه ی زمانی سالهای 2010-2020 ، 21 درصد خواهد بود.
پیش بینی می شود بیشترین مشاغل در زمینه ی خدمات مشاوره فنی و مدیریت ایجاد شوند. از آنجاییکه تعداد کثیری از زمین شناسان با مدرک کارشناسی در بازارکار مشغول به کار می گردند داشتن مدارک تحصیلی بالاتر در رشته ی زمین شناسی شانس کاریابی متقاضیان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
در بازارکار رشته ی زمین شناسی مشاغل دولتی بسیار کم هستند و پروژه های بزرگ اغلب به مراکز و شرکتهای خصوصی به صورت پیمانکاری سپرده می شوند.