• خانه
  • اقامت بعد از تحصیل در آمریکا

اقامت بعد از تحصیل در آمریکا

اقامت پس از تحصیل در آمریکا یکی از مهمترین دغدغه های مهاجرین خارجی در آمریکاست، در حال حاضر از طریق موارد زیر می توان بعد از تحصیل اقدام به اخذ اقامت نمود:

  • از طریق ازدواج (ازدواج با یک سیتیزن آمریکایی و دوام آن تا 2 سال)
  • کار (کار کردن در جایی که کارفرما شما را استخدام بکند)
  • تقاضا از دانشگاه به عنوان هیات علمی (اگر به عنوان یک پژوهشگر ممتاز در دانشگاه شناخته شوید، این امر برایتان آسانتر خواهد بود)
  • ثبت اختراع در آمریکا ( می توان با این امر و گرفتن توصیه نامه در این زمینه این امکان را ایجاد کرد)
  • شرکت در لاتاری (با شرکت در این قرعه کشی که هر ساله برگزار میشود، شانس گرفتن گرین کارت را خواهید داشت)
  • سرمایه گذاری در آمریکا