ادامه تحصیل در مهندسی نفت آمریکا

رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مواد، زمین شناسی و شیمی ارتباط بسیار نزدیکی با رشته ی مهندسی نفت دارند. اگرچه، به دلیل بالاتر بودن درآمد مهندسین نفت و هم چنین تخصصی بودن اغلب، فارغ التحصیلان از رشته های ذکر شده به سمت ادامه تحصیل در رشته ی مهندسی نفت روی می آورند و مهندسین نفت کمتر تمایل به تغییر رشته ی تحصیلی خود دارند.
به دلیل بازار کار خوب مهندسی نفت بسیاری از مهندسین نفت به مدرک کارشناسی بسنده می نمایند و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر اکثراً مربوط به کسانی است که تمایل دارند در مشاغل پژوهشی و یا تدریس مشغول به کار شوند.

در حال حاضر اخذ ویزا برای این رشته به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران امکان پذیر نمی باشد.