ادامه تحصیل در مهندسی عمران آمریکا

به دلیل وجود گرایشهای بسیار در مقاطع بالاتر در رشته ی مهندسی عمران و هم چنین بازارکارخوب تغییر رشته در میان فارغ التحصیلان مهندسی عمران بسیار رایج نیست.
اگرچه ادامه تحصیل در رشته ی مهندسی محیط و همم چنین گرایشهای مدیریتی مانند مدیریت بحران که در برخی دانشکده ها ارائه می شود رایج است. مهندسین عمران در زمینه ی کاری خود با فارغ التحصیلان معماری نیز ارتباط تنگاتنگی دارند.