ادامه تحصیل در رشته زمین شناسی آمریکا

رشته ی زمین شناسی با رشته ی مهندسی معدن و مهندسی نفت ارتباط علمی بسیار نزدیکی دارد. در زمینه ی حرفه ای نیز زمین شناسان اغلب به صورت یک تیم با مهندسین معدن و یا مهندسین نفت کار می کنند.
از آنجاییکه گرایشهای رشته ی زمین شناسی بسیار گسترده هستند تغییر رشته در میان فارغ التحصیلان رشته ی زمین شناسی رواج زیادی ندارد. رشته ی زمین شناسی در برخی دانشگاهها در دانشگده ی مهندسی معدن ارائه می گردد.