رتبه بندی جهانی QS دانشگاه آمریکا 2020

در رتبه بندی جهانی موسسه QS برای سال 2020، 10 دانشگاه آمریکا در بین 20 دانشگاه برتر، 29 دانشگاه آمریکا در بین 100 دانشگاه برتر و مجموعا 157 دانشگاه آمریکا در بین 1000 دانشگاه برتر جهان قرار دارند.